Ενεργειακοί έλεγχοι
.
.

Η Pigreen παρέχει υπηρεσίες Ενεργειακού Ελέγχου Γ' Τάξης

Ενεργειακός έλεγχοςη επιβάλλεται στις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά αφορά και ωφελεί κάθε ενεργοβόρο κτίριο, βιομηχανία ή δραστηριότητα.

Στόχος του ενεργειακού ελέγχου είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση λειτουργικού κόστους, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης  και η μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων.

Συλλέγουμε τα απαραίτητα δεδομένα και πληροφορίες που αφορούν τις καταναλώσεις, τις υποδομές, τις συσκευές και τα μηχανήματα, τις διαδικασίες που εφαρμόζονται και πλήθος άλλων στοιχείων που επιδρούν στην ενεργειακή συμπεριφορά.

Αναλύπυμε στοιχεία, τις μετρήσεος και τις πληροφορίες απο τις αυτοψίες που πραγματοποιούμε και διαμορφώνουμε το καταναλωτικό προφίλ και τις παραμέτρους που επηρρεάζουν. 

Εντοπίζουμε τις ευκαιρίες εξοικονόμησης και μελετούμε τεχνικά και οικονομικά τις εναλλακτικές προτάσεις οι οποίες ιεραρχούνται ανάλογα με τις προτεριαότητες του πελάτη, ώστε  συμαβδίζουν με την επενδυτική στρατηγική και την χρηματοοικονομική ικανότητα τπυ πελάτη. 

Συντάσεται αναφορά ενεργειακού ελέγχου που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της μελέτης και τις  προτάσεις βελτίωσης , η οποία παρουσιάζεται στην Διοίκηση και λαμβάνει την έγκριση.

Ο ενεργαικός έλεγχος υλοποιείται με βάση τις απαιτήσεις τψν σχετικών προτύπων  ΕΝ 16247 και της νομοθεσίας Ν 4342/2015 κ.α.

 

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας.
Εάν συνεχίσετε σε αυτή τη σελίδα, θα θεωρήσουμε οτι συμφωνείτε με αυτό. Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε την Πολιτική Cookies μας.