Τεχνογνωσία

Η ομάδα της Pigreen στελεχώνεται από συνεργάτες που διαθέτουν πλούσια εμπειρία και εξειδίκευση στους τομείς:

 Μελέτη, σχεδιασμό και  υλοποίηση έργων και συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας.

 Μετρητικά συστήματα.

Ενεργειακή συμβουλευτική και εκπαίδευση.

 ISO 50001 Energy Management Standard

Ενεργειακοί έλεγχοι (energy audits)

 Βελτιστοποίηση απόδοσης ενεργειακών υποδομών.

Σχεδιασμό, υλοποίηση και συντήρηση έργων ενσύρματων / ασύρματων υποδομών, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.

 Διασύνδεση ετερογενών συστημάτων σε επίπεδο υλικού και λογισμικού.