Η Εταιρεία

Η Pigreen προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα του ελέγχου, της διαχείρισης και της εξοικονόμησης ενέργειας. Η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση σε συνδυασμό με την συνεργασία καινοτόμων και παγκόσμια αναγνωρισμένων κατασκευαστών λογισμικού και υλικού, δημιουργεί το υπόβαθρο στο οποίο βασίζεται η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα  μας. H Pigreen μπορεί να πετύχει σημαντικές ωφέλειες για τους πελάτες της, βελτιώνοντας την ενεργειακή και  επιχειρησιακή απόδοση τους, εξασφαλίζοντας παράλληλα σημαντική μείωση λειτουργικών δαπανών. Οι λύσεις και η μεθοδολογία μας βασίζεται στα πρότυπα ISO 50001 Energy Management Standard και International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP).

Βασικές αρχές μας είναι : 

 Πελατοκεντρική προσέγγιση και αντίληψη.

 Βέλτιστη σχέση απόδοσης/κόστους.

 Μέγιστη αξιοπιστία και ευελιξία.

Εγκαθίδρυση σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργατικότητας.

Καθιέρωση συνεργασιών σε διεθνές και τοπικό επίπεδο.