Η Αποστολή μας...

Η Pigreen έχει αποστολή να προσφέρει:

Στους πελάτες, την βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας 

Στην κοινωνία, την ανάπτυξη συνείδησης

Στο περιβάλλον, τoν περιορισμό της σπατάλης και την προστασία των ενεργειακών πόρων

Στους συνεργάτες, ένα υγιές περιβάλλον ανάπτυξης