Χρήσιμα Links

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε δικτυακούς τόπους οργανισμών, φορέων εταιρειών κ.α. με χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν την ενέργεια:

 

 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ενέργεια και Φυσικοί Πόροι

 http://ec.europa.eu/news/energy/index_el.htm

 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα ENERGY STAR

 http://www.eu-energystar.org/el/index.html

 
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

 http://www.ypeka.gr

 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)  http://www.rae.gr
 
Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ)  http://www.lagie.gr
 
Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ)  http://www.admie.gr
 
Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)  http://www.deddie.gr
 
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)  http://www.dei.gr
 
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ)  http://www.eydap.gr
 
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (KAΠE)
 http://www.cres.gr
 
Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ)  http://www.eletaen.gr
 
Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ)  http://www.hellasres.gr
 
Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΕΣΣΗΘ)
 http://www.hachp.gr
 
Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΣΗΑΠΕ)
 http://www.hellasres.gr
 
Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο Ενέργειας  http://www.rae.gr
 
Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ)  http://www.depa.gr
 
Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ)  http://www.desfa.gr