Υποδομές PIGREEN

Στα πλαίσια της φιλοσοφίας της που αφορά την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εξόδων μιας επιχείρησης ή ενός κτιρίου, η PIGREEN προσφέρει υπηρεσίες σχεδίασης, αδειοδότησης, κατασκευής, ελέγχου και συντήρησης στους ακόλουθους τομείς:

Δίκτυα  ισχυρών και ασθενών ρευμάτων (χαλκός, οπτική ίνα)

Δίκτυα  τροφοδοσίας ενέργειας (Ηλεκτρικό, Νερό, Αέριο κλπ.)

Δίκτυα επικοινωνιών, φωνής, data

Ασύρματα δίκτυα wi-fi

Πηγές ανανεώσιμης ενέργειας (φωτοβολταϊκά στοιχεία)

Συστήματα που αφορούν τις υποδομές των κτιρίων

Οι υπηρεσίες παρέχονται από έμπειρους, εκπαιδευμένους και αδειοδοτημένους συνεργάτες.