Έξυπνοι Μετρητές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οι έξυπνοι μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και αποστολή μετρήσεων διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά:

Απλή εγκατάσταση σε υπάρχοντες πίνακες (DIN rail)

Δεν μπορούν να μηδενιστούν (τυχαία ή σκόπιμα)

Μέτρηση ενεργής και άεργης κατανάλωσης, Τάσης, Έντασης, συνφ κ.α.

Μονοφασικοί ή τριφασικοί με μέγιστη  μέτρηση έως και 6.000 Α.

Ακρίβεια μέτρησης <1% (standard accuracy)

Ακρίβεια μέτρησης <0,5% (MID compliance για μεταπώληση ενέργειας

Ξεχωριστή διαχείριση  διπλής και τετραπλής ταρίφας (νυχτερινό τιμολόγιο κλπ).

Έξυπνοι Μετρητές Ρευστών

Οι έξυπνοι μετρητές ρευστών χρησιμοποιούνται για την ακριβή μέτρηση κάθε είδους ρευστού πχ συμπιεσμένου αέρα, φυσικού αερίου, νερού, πετρελαίου. Τοποθετούνται χωρίς παρέμβαση ή διακοπή του αγωγού μεταφοράς ή της σωλήνωσης.

Περιβαλλοντικοί Αισθητήρες

Οι αισθητήρες περιβαλλοντικών παραμέτρων μετρούν θερμοκρασία, υγρασία, φωτεινότητα, ηλιοφάνεια, ταχύτητα ανέμου κλπ.

Συγκεντρωτής (DATALOGGER)

Συλλέγει όλα τα δεδομένα και τις μετρήσεις από ενσύρματες ή ασύρματες συσκευές (έξυπνους μετρητές και αισθητήρες) και τα αποστέλλει μέσω internet στο data center της DEXMATECH, όπου γίνεται η αποθήκευση, επεξεργασία και παραγωγή αναφορών.