Αναλυτικά Χαρακτηριστικά
Προηγμένη Παρακολούθηση Κόστους Ενέργειας
Παρακολουθήστε σε μια ολοκληρωμένη εικόνα, τις καταναλώσεις και τα κόστη, εντοπίστε τις αδικαιολόγητες καταναλώσεις και τις ευκαιρίες να εξοικονομήσετε άμεσα χρήματα.
Παρακολουθήστε τους λογαριασμούς σας όπως αυτοί εξελίσσονται σε πραγματικό χρόνο.
Μετατρέψτε τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας σε ζωντανές γραφικές παραστάσεις και ενσωματώστε τους υπολογισμούς εξοικονόμησης.
Βελτιστοποιήστε τις συμβάσεις αγοράς ενέργειας με τιμές που ταιριάζουν με το προφίλ χρήσης που έχετε καταγράψει.       
Μετατοπίστε καταναλώσεις σε ζώνες χαμηλής χρέωσης.
«Μπείτε σε βάθος» και δείτε την επιμέρους κατανάλωση σε κάθε ώρα.
Συγκρίνετε τους λογαριασμούς προηγουμένων περιόδων και προβλέψτε τα έξοδα με ακρίβεια.
Βελτιστοποιήστε την κατανάλωση σας και εξοικονομήστε χρήματα.

 
Έλεγχος και Παρακολούθηση σε Πραγματικό Χρόνο
Ελέγξτε και παρακολουθείστε σε πραγματικό χρόνο όλο το 24ώρο και για όλα τα κτίρια σας (όπου και αν βρίσκονται), το σύνολο των προμηθευτών και των μορφών ενέργειας.  (ηλεκτρικό, νερό, αέριο, πετρέλαιο)
Λήψη και αξιοποίηση δεδομένων από χιλιάδες μετρητές και αισθητήρες
Σαφής γνώση της κατανάλωσης ανά ώρα και ανά κτίριο, όροφο, τμήμα ή συσκευή.
Συγκριτική αξιολόγηση της χρήσης ενέργειας μεταξύ διαφορετικών κτιρίων.
Ομαδοποίηση καταναλώσεων κατά γεωγραφική ζώνη ή οποιαδήποτε λογική διαίρεση
Σε βάθος ανάλυση των δεδομένων καταναλώσεων ανά κτίριο, όροφο, τμήμα ή συσκευή.
Μέτρηση άεργης και ενεργής κατανάλωσης

 
Widget Πίνακας Ελέγχου
Απλοποιήστε όλα τα στοιχεία ελέγχου της κατανάλωσης και διαχείρισης της ενέργειας μέσα από τον ευέλικτο και προσαρμόσιμο πίνακα ελέγχου που χρησιμοποιεί widgets, ακριβώς όπως μια συσκευή κινητού τηλεφώνου. Αποτελεσματική προβολή της διαχείρισης της ενέργειας με τη χρήση του ευέλικτου και προσαρμόσιμου συνοπτικού πίνακα του DEXCell Energy Manager.
Κατανοήστε γρήγορα και με μια ματιά όλα τα δεδομένα των καταναλώσεων και της χρήσης της ενέργειας στα κτίρια σας.
Δείτε τα στοιχεία και τα δεδομένα, όπως ακριβώς σας εξυπηρετεί ρυθμίζοντας τις προβολές σύμφωνα με τος προτιμήσεις σας.
Προσαρμόστε τον πίνακα ελέγχου ανάλογα με τους χρήστες και τους ρόλους (Energy Manager, Διευθυντής παραγωγής, Τεχνικός Διευθυντής, Υπεύθυνος Κοινωνικής Ευθύνης κλπ
.)
Δημιουργήστε εύκολα πίνακες συσχέτισης δεδομένων δύο αξόνων.
Εισάγετε σχόλια για να επισημάνετε επιτυχίες ή να εστιάσετε σε περιοχές που χρειάζεται προσοχή.

 
Προσαρμοσμένες Ειδοποιήσεις και Συναγερμοί
Διαχειριστείτε τις υπερβάσεις κατανάλωσης ή άλλα ανεπιθύμητα περιστατικά μέσα από προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις.
Ρυθμίστε τα επιθυμητά επίπεδα κατανάλωσης πάνω από τα οποία θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις μέσω email ή SMS.
Ορίστε τους χρήστες οι οποίοι θα λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις.
Ειδοποιήστε τους υπεύθυνους αν αφεθεί κάποια ενεργοβόρα συσκευή σε άσκοπη λειτουργία (Air Conditioning).
Ορίστε τις παραμέτρους που θα σας επιτρέψουν να αποφύγετε πρόστιμα λόγω υπερβολικής κατανάλωσης.
Θέσατε τα επιθυμητά όρια θερμοκρασίας, ενέργειας, τάσης, όγκου αερίου ή νερού για να προλαμβάνετε ανεπιθύμητες καταστάσεις.
Αντιληφθείτε άμεσα περίπτωση βλάβης μετρητή ή αποτυχίας παράδοσης μετρήσεων.
Ορίστε τα επιθυμητά επίπεδα τάσης μπαταριών.
Δημιουργήστε προηγμένες ευφυείς ειδοποιήσεις βασισμένες σε σύνθετα κριτήρια.

 
Προηγμένο Σύστημα Αναφορών
Επιβεβαιώστε την μείωση της κατανάλωσης, αποδείξτε τη μείωση εξόδων και την απόδοση της επένδυσης (Return On Investment) με τις έτοιμες ή προσαρμοσμένες αναφορές.
Επιλέξτε μια έτοιμη αναφορά από την συλλογή προτύπων αναφορών.
Δημιουργήστε στη στιγμή τις δικές σας προσωποποιημένες αναφορές.
Αυτοματοποιήστε την δημιουργία αναφορών για οποιαδήποτε χρονική περίοδο ή στιγμή (πρώτη κάθε μήνα, κάθε Δευτέρα πρωί κλπ).
Δείτε τις αναφορές , αποθηκεύστε τις ή στείλτε τις με email.
Εξάγετε τις αναφορές σε άλλες εφαρμογές για περαιτέρω επεξεργασία.
Ορίστε ποιοι χρήστες βλέπουν συγκεκριμένες αναφορές.

 
Εξασφαλισμένη Διαλειτουργικότητα 
Η εφαρμογή DEXCELL Energy Manager συλλέγει στοιχεία, δεδομένα και μετρήσεις από μια ευρεία γκάμα έξυπνων μετρητών και αισθητήρων, που προέρχονται από πλήθος ανεξάρτητων κατασκευαστών.
Οι περισσότεροι έξυπνοι μετρητές της αγοράς
υποστηρίζονται απευθείας (plug n' play). όπως και οι περιβαλλοντικοί αισθητήρες και οι συγκεντρωτές δεδομένων (dataloggers).
Ολοκληρωμένη διαχείριση μέσα στην ίδια εφαρμογή μιας ευρείας γκάμας συστημάτων, συσκευών διαφορετικών πρωτοκόλλων και προτύπων.
Ευέλικτο API για εύκολη ενσωμάτωση σε άλλες επιχειρηματικές εφαρμογές ERP κλπ.