Περιγραφή

To λογισμικό DEXCell Energy Manager  είναι cloud based συνδυάζει την ευκολία χρήσης, με την συνεχή παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης και τα προηγμένα εργαλεία ανάλυσης.  Σας παρέχει με ευκολία την παρακολούθηση και μέτρηση της χρήσης του κλιματισμού, της θέρμανσης και ψύξης, του αερισμού και κάθε άλλου ενεργοβόρου συστήματος ή τομέα ή κτιρίου που σας ενδιαφέρει. Επιπλέον αξιοποιεί μια σειρά από ευέλικτα εργαλεία ανάλυσης που σας βοηθούν να εντοπίσετε τους προβληματικούς τομείς και να οικοδομήσετε μια έξυπνη και αποτελεσματική στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας.

To DEXCell Energy Manager  είναι εξαιρετικά ευέλικτο, που βασίζεται σε γραφικό περιβάλλον διαχείρισης χρησιμοποιώντας widgets, τόσο απλά όσο ένα κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τους κανόνες και τα όρια της ενεργειακής κατανάλωσης, την παρακολούθηση των υποδομών σας σε πραγματικό χρόνο, τη μέτρηση της αποδοτικότητας λειτουργίας και συντήρησης. Έτσι ελέγχετε, παρακολουθείτε και   επιβεβαιώνετε  ότι η στρατηγική σας εξοικονόμησης ενέργειας σας προσφέρει  την προβλεπόμενη απόδοση της επένδυσης.

Γενικά Χαρακτηριστικά
Διασύνδεση με ERP. Πολλαπλά σημεία παρακολούθησης. 
Άπειρα σημεία λήψης μετρήσεων. Πίνακας ελέγχου βασισμένος σε widgets.
Μέτρηση Θερμοκρασίας, Υγρασίας, Φωτεινότητας Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων. Μέτρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας, Φυσικού Αερίου, Νερού, Πετρελαίου (σύντομα).
Ολοκλήρωση με συστήματα BMS και SCADA. Υπολογισμός κόστους ενέργειας
Λήψη μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο. Ειδοποιήσεις μέσω web/email/SMS.
Μικρότερη περίοδος λήψης μετρήσεων 5min. Αναφορές και στατιστικές αναλύσεις.
Μέγιστος αριθμός παραμέτρων ανά μετρητή έως και 32. Καθορισμός και διαχείριση χρηστών και ρόλων.
Συνεχής έλεγχος.


Δείτε τα Αναλυτικά του χαρακτηριστικά
Εδώ