Επίδειξη

Η PIGREEN σας παρέχει τη δυνατότητα της επίδειξης του λογισμικού DEXCell Energy Manager.

Σε συνεργασία με την DEXMATECH μπορείτε να δοκιμάσετε δωρεάν το λογισμικό προκειμένου να αξιολογήσετε την λειτουργικότητα του.

Επιπλέον συνεργάτης της PIGREEN μπορεί να πραγματοποιήσει δωρεάν παρουσίαση μέσω web της εφαρμογής DEXCell Energy Manager .

Τέλος, η PIGREEN μπορεί να εγκαταστήσει σε κτίριο που θα υποδείξετε ολοκληρωμένο σύστημα (έξυπνος μετρητής, datalogger) προκειμένου να έχετε την ευκαιρία της αξιολόγησης σε πραγματικές συνθήκες, στο δικό σας κτίριο.

Για οποιαδήποτε επιλογή σας, επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας μας email στο info@pigreen.com