Enter Title
 


Το AVReporter μπορεί να εγκατασταθεί χρησιμοποιώντας τα Desktop Standalone/Server-Client solution , Web based solution και Mobile solution. 


Ο συνδυασμός αυτός χρησιμοποιείται για να ικανοποιήσει τις ειδικότερες απαιτήσεις τοπικών  μεμονωμένων κτιρίων ή κτίρια που βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορες χώρες.

 ..........................................................................................................................................
 


Το AVReporter μπορεί να διασυνδεθεί μα υποσυστήματα (PLC, BMS κλπ) και να ελέγξει (on/off) ή να ρυθμίσει τη λειτουργία μηχανών ή κυκλωμάτων.


 
 ........................................................................................................................................

 


Εύκολη και γρήγορη κατασκευή quick-reports


Χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν την ακριβή εικόνα και την σύνοψη των δεδομένων με πρόσβαση απο το διαδίκτυο και το περιβάλλον επιφάνειας χρήστη από το wizard. 


Χάρη στο απλό περιβάλλον χρήστη (GUI), προετοιμάζοντας μια σύντομη αναφορά δεν απαιτείται κάποια συγκεκριμένη εξειδικευμένη γνώση.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 


    To AVReporter είναι ένα πολύ προηγμένο εργαλείο οπτικοποίησης, σύνθετων αναφορών και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο το οποίο  μαθαίνεται, εφαρμόζεται  εύκολα και είναι προσβάσιμο από πολλούς χρήστες σε πολλά διαφορετικά επίπεδα.


    Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ευέλικτη ενσωμάτωση πηγών πληροφοριών, στη δημιουργία σύνθετων απεικονίσεων, παρέχοντας αναρίθμητες αναφορές οι οποίες αποστέλλονται αυτοματοποιημένα. 


    Αναλυτική αναφορά παροχών διαφορετικών πηγών ενέργειας (ηλεκτρικό, νερό πετρέλαιο, φυσικό αέριο κλπ) σε ενιαίο αρχείο.


    Το αποτέλεσμα είναι ένα εύχρηστο, αλλά ταυτόχρονα ισχυρό και ευέλικτο λογισμικό ενεργειακής διαχείρισης, κατάλληλο για την κάλυψη αναγκών απλών κτιρίων έως   σύνθετων συμπλεγμάτων βιομηχανικών κτιρίων.     

 .........................................................................................................................................
 


Το λογισμικό όχι μόνο προβάλλει τα καταγεγραμμένα από τα συστήματα εποπτείας ενέργειας δεδομένα, αλλά επιπλέον επιτρέπει την ανάλυση των δεδομένων μέσω της εφαρμογής μαθηματικών και στατιστικών μεθόδων με εύκολο τρόπο. 


Το Regression analysis (demand calculation) είναι μια τεχνική για αναπαράσταση και ανάλυση των σχέσεων μεταξύ δυο μεταβλητών (γραμμική και μη γραμμική).


 
 .........................................................................................................................................

 Η αναφορά κατανάλωσης και ιεράρχησης επιτρέπει στον χρήστη να οπτικοποιήσει τα δεδομένα διαφόρων καταναλώσεων (ηλεκτρισμός, αέριο, πετρέλαιο, νερό, αέρας, μαζούτ κλπ.) σε Column και Pie Chart.


Μπορούν να γίνουν απλοί υπολογισμοί χρησιμοποιώντας δεδομένα κατανάλωσης προκειμένου ο υπολογισμός εκπομπών CO2 και ο υπολογισμός καταμερισμού κόστους να είναι εφικτοί.


Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε αναφορές Ιεράρχησης (ABC Report), έτσι ώστε τα κτίρια να ταξινομούνται ανάλογα με την εκάστοτε κατανάλωση ενέργειας..

                     
 ....................................................................................................................................................................................................................
 


Business Intelligence Module- ισχυρή μηχανή υπολογισμού και μοντελοποίησης


Το Business Intelligence module είναι μια σύνθετη εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες (διαχειριστές και μηχανικούς) να συνδέσουν πολλαπλές πηγές δεδομένων ταυτόχρονα, με στόχο να δημιουργήσουν πολυσύνθετες αναφορές, να υλοποιήσουν εξελιγμένες απαιτήσεις ανάλυσης και μοντελοποίησης δεδομένων. ........................................................................................................................................
 


Ειδικοί υπολογισμοί μπορούν επίσης να διαμορφωθούν στο AVReporter χρησιμοποιώντας scripts σύμφωνα με τις μεθόδους υπολογισμού που προαναφέρθηκαν


Με αυτόν τον τρόπο, το AVReporter παρέχει απεριόριστες δυνατότητες για επεξεργασία των αυθεντικών δεδομένων στα απαιτούμενα KPI’s για κάθε επιχείρηση.


Εκτίμηση κόστους ανά τμήμα, όροφο, άτομο, μηχανή, διαδικασία κλπ


Η παραγωγή KPIs μπορεί να δημιουργηθεί για παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης ανα κατασκευασμένο προϊόν ή τη μονάδα  παραγωγής.


Τιμολόγιο ενεργειακού κόστους- εναρμονίζεται με τα ισχύοντα τιμολόγια ενώ μπορεί  να προσομοιώσει πλήθος τιμολογίων.

 
  .......................................................................................................................................
   


Το AVReporter μπορεί να εγκατασταθεί χρησιμοποιώντας τα Desktop Standalone/Server-Client solution , Web based solution και Mobile solution. 


Ο συνδυασμός αυτός χρησιμοποιείται για να ικανοποιήσει τις ειδικότερες απαιτήσεις τοπικών  μεμονωμένων κτιρίων ή κτίρια που βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορες χώρες.

                                                                                                                                                                                                                                                                            
 .......................................................................................................................................
 


Η δομή του λογισμικού AVReporter Energy Management υποστηρίζει τις εξατομικευμένες ανάγκες των πελατών, επιτρέποντάς την επιλογή των κατάλληλων στοιχείων (modules). 


Οι αρχές της σύνδεσης και της εγκατάστασης είναι η απλότητα και η ευελιξία σε όλα τα επίπεδα, απευθείας από το «επίπεδο συσκευής», μέσω του «επιπέδου επικοινωνίας» και του «επιπέδου διαχείρισης δεδομένων»  μέχρι το «επίπεδο αναφορών».

 .......................................................................................................................................
 
 
 .........................................................................................................................................
 
 
 ........................................................................................................................................