Πλήρης Aποτύπωση Eνεργειακού Προφίλ
Με την εφαρμογή των λύσεων PIGREEN, κάθε επιχείρηση αποκτά σαφή και αναλυτική γνώση των ΤΙ καταναλώνει, ΠΟΥ καταναλώνει, ΓΙΑΤΙ καταναλώνει, ΠΟΣΟ καταναλώνει, ΠΟΙΟΣ καταναλώνει, ΠΩΣ καταναλώνει και ΠΟΣΟ κοστίζει η κατανάλωση.
Άμεση Απόδοση
Η εφαρμογή λύσης εξοικονόμησης ενέργειας PIGREEN προσφέρει άμεση εξοικονόμηση ενέργειας και άμεση μείωση των λειτουργικών εξόδων.
Κατανομή Δαπανών ανά Κέντρο Κόστους
Η ανάλυση των επιμέρους καταναλώσεων ανά κέντρο κόστους, επιτρέπει τον έλεγχο κόστους και κερδοφορίας για κάθε κτίριο/ όροφο/ ομάδα εργασίας κλπ
Πρόβλεψη Δαπανών
Η τήρηση αναλυτικών ιστορικών στοιχείων προηγούμενων περιόδων επιτρέπει την ασφαλή πρόβλεψη της μελλοντικής κατανάλωσης, με αποτέλεσμα τον ακριβή προϋπολογισμό των εξόδων.
Σύνδεση με ERP
To λογισμικό ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας ΕMS μπορεί να διασυνδεθεί συστήματα BMS, OPC, SCADA, ERP, PLC , βάσεις δεδομένων κ.α. συλλέγοντας ή ανταλλάσοντας δεδομένα και στοιχεία,.
Μείωση Κόστους Συντήρησης
Η μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας, βοηθά στον ορθολογισμό της λειτουργίας ενεργοβόρων συσκευών με αποτέλεσμα την πρόκληση λιγότερων φθορών και ζημιών και την μείωση του κόστους συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.
Καθορισμός Κανόνων και Ορίων Κατανάλωσης
Το λογισμικό που υποστηρίζει τις λύσεις PIGREEN επιτρέπει τον καθορισμό ανωτάτων ορίων στην κατανάλωση μέσα από τον καθορισμό απλών ή σύνθετων κριτηρίων
On-Line Πληροφόρηση
Ο κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης έχει Οn-Line πρόσβαση σε όλα τα Real Time δεδομένα και μετρήσεις.
Εύκολη Υλοποίηση

Οι λύσεις PIGREEN υλοποιούνται εύκολα και γρήγορα. Οι εγκαταστάσεις πραγματοποιούνται με ασφάλεια, χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του κτιρίου, ενώ το ίδιο απλές είναι και οι προσθήκες αισθητήρων και μετρητών.

Αλλαγή Ενεργειακής Συμπεριφοράς
Η εφαρμογή λύσης εξοικονόμησης ενέργειας PIGREEN συμβάλλει στην συνολική αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς τόσο της επιχείρησης όσο και των εργαζομένων, αναπτύσσοντας «Πράσινη Συνείδηση» η οποία αποφέρει συνολικά οφέλη για την επιχείρηση, το άτομο και την κοινωνία.
Άμεση Ενημέρωση Υπερβάσεων
Την στιγμή που λαμβάνει χώρα ένα γεγονός πχ υπέρβαση, διακοπή κλπ. ο υπεύθυνος (-οι) ενημερώνονται άμεσα με email ή SMS.
Αξιοποίηση Mειωμένων Tιμολογίων
Η γνώση της λεπτομερούς κατανομής της κατανάλωσης μέσα κατανάλωσης σε χρονικές περιόδους που ισχύει μειωμένο τιμολόγιο.
Εντοπισμός Απωλειών
Μέσα από την υιοθέτηση λύσεων PIGREEN εντοπίζονται τυχόν απώλειες που μπορούν να οφείλονται σε βλάβες, διαρροές ή άλλες αιτίες. Επίσης αποτρέπονται ή εντοπίζονται τυχόν κλοπές ενεργειακών πόρων.
Αύξηση Ωφέλιμης Ζωής Εξοπλισμού
Η μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται σημαίνει λιγότερες φθορές, λιγότερες καταπονήσεις λόγω θερμικών ή άλλων φορτίων με αποτέλεσμα την επέκταση της ωφέλιμης ζωής του εξοπλισμού.
Ευελιξία & Προσαρμοστικότητα
Οι λύσεις PIGREEN προστατεύουν πλήρως την επένδυση σας σε βάθος χρόνου, καθώς μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις μελλοντικές ανάγκες, προσθέτοντας νέα κτίρια, νέα τμήματα, νέες παραμέτρους, νέα reports, ανάλυση επιπλέον στοιχείων κ.λπ.
Σημαντική Απόδοση της Επένδυσης
Η απόδοση της επένδυσης (R.O.I.) σε λύση εξοικονόμησης ενέργειας PIGREEN δικαιολογεί για κάθε επιχείρηση την άμεση υιοθέτηση της.
Στοιχεία Ιστορικού
 Στο σύστημα EMS μπορούν να εισαχθούν ιστορικά δεδομένα, έτσι ώστε να αξιοποιούνται και να παράγονται πληροφορίες, συμπεράσματα και αναφορές που βασίζονται σε μεγάλο βάθος χρόνου.
Ικανοποίηση Kριτηρίων ISO 14001, ISO 50001
Προκειμένου η επιχείρηση ή ο οργανισμός σας να πιστοποιηθεί κατά ISO 14001 ή ISO 50001 είναι αναγκαία προϋπόθεση να εφαρμόζεται σύστημα και πολιτική διαχείρισης και ελέγχου της κατανάλωσης ενέργειας.
Εντοπισμός Ευκαιριών Εξοικονόμησης Ενέργειας
Η ενεργειακή διαχείριση PIGREEN βοηθά την επιχείρηση και ειδικότερα τους υπεύθυνους για την παρακολούθηση της λειτουργίας (Operation Manager), τον έλεγχο των δαπανών (Financial Manager) και ειδικότερα τον έλεγχο των ενεργειακών πόρων (Energy Manager) να εντοπίσουν τις περιοχές που μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση της κατανάλωσης.