ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Μεγάλο ποσοστό κενών χώρων, ενοίκια με πτωτική τάση, περιορισμός δαπανών ανακαίνισης πιέζουν τους διαχειριστές μεγάλων ακινήτων να αναζητήσουν λύσεις μείωσης κόστους. Η ενέργεια αντιπροσωπεύει περίπου το 20% των συνολικών δαπανών ενός κτιρίου. Με ελάχιστη χρηματοδότηση για ανακαινίσεις-αναβαθμίσεις, οι διαχειριστές πρέπει να εντοπίσουν υπερβολικές χρήσεις και αναποτελεσματικότητες, επιτυγχάνοντας άμεσες μειώσεις λειτουργικών εξόδων και βελτίωση της ρευστότητας.

Η ΛΥΣΗ

Η εφαρμογή DEXCell Energy Manager, ενοποιεί δεδομένα και στοιχεία από ετερογενείς πηγές και επιτρέπει στους διαχειριστές να έχουν μια συνολική άποψη της ενεργειακής συμπεριφοράς ή να διεισδύσουν σε λεπτομέρειες που αφορούν την χρήση ενέργειας και να εντοπίσουν συγκεκριμένες ευκαιρίες εξοικονόμησης ενέργειας. Το λογισμικό ελέγχει τα φορτία του κλιματισμού, φωτισμού κ.α. και σταθμίζει την απόδοση  με βάση μεταβλητές όπως συγκεκριμένη ώρα/ημέρα, κατανάλωση ανά τμήμα/όροφο/περιοχή ή ακόμη και ανά τετραφωνικό μέτρο. Εντοπίζοντας και αιτιολογώντας απλές μετρήσεις η κατανάλωση μπορεί να μειωθεί έως και 15% χωρίς να επηρεαστεί το επίπεδο άνεσης.

Μερικά χαρακτηριστικά χρήσιμα ειδικά για εμπορικά κτίρια που βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας είναι και τα παρακάτω:

  Κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης και ελέγχου ενέργειας

  Ανίχνευση υπερβολικής κατανάλωσης και ειδοποιήσεις διαχειριστών

  Ανάλυση κατανάλωσης με βάση τις χρονικές περιόδους διαφορετικής χρέωσης

  Ανάλυση και σύγκριση κόστους για όμοιες περιοχές

  Αναλυτικός χάρτης κατανάλωσης για πλήθος κτιρίων

  Καταμερισμός κόστους ανά τμήμα

  Αυτόματη ανίχνευση παθητικής κατανάλωσης

  Κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο, άτομο, βαθμό θερμοκρασίας κλπ

  Εικονικός λογαριασμός