ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ - ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Ο τομέας δικτύου καταστημάτων (τράπεζες, super-market, σημεία λιανικής πώλησης, φαρμακεία, βενζινάδικα κλπ) χαρακτηρίζεται από την σμίκρυνση της απόστασης μεταξύ πελάτη και καταστήματος, έτσι ώστε η εξυπηρέτηση να είναι άμεση και αποτελεσματική. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η διαχείριση αφορά μεγάλο αριθμό καταστημάτων, μεγάλη γεωγραφική διασπορά, ανομοιομορφία κτιρίων, εξοπλισμού, ανομοιογένεια προσωπικού, διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας και ενδεχομένως διαφορετικά τιμολόγια χρέωσης.

Η ΛΥΣΗ

Η εφαρμογή DEXCell Energy Manager, έχει σχεδιαστεί για να διαχειρίζεται τεράστιους όγκους δεδομένων που προέρχονται από χιλιάδες μετρητές που βρίσκονται διάσπαρτοι σε κάθε μέρος της γης. Η web-based πλατφόρμα DEXCell Energy Manager ενοποιεί όλες τις διαφορετικές τοποθεσίες σε μια μόνο οθόνη και απεικονίζει συγκεντρωτικά όλα τα σημαντικά στοιχεία που αφορούν τις καταναλώσεις ενέργειας.

Οι διαχειριστές ρυθμίζουν την πρόσβαση στις πληροφορίες και αναθέτουν σε διαφορετικούς υπευθύνους,  την  πρόσβαση σε μετρήσεις και στοιχεία που αφορούν τον κάθε ρόλο. Έτσι άλλα στοιχεία βλέπει ο υπεύθυνος συντήρησης, το λογιστήριο, ο energy manager, η γενική διεύθυνση  κλπ. Επιπλέον η δημιουργία εξειδικευμένων αναφορών που παρακολουθούν σημαντικούς δείκτες απόδοσης (Key Performance Indicators)   παρέχουν πλήθος συγκριτικών στοιχείων μεταξύ των διαφορετικών καταστημάτων πχ ενέργεια/πελάτη, κατανάλωση/ τζίρο κλπ. Έτσι παρέχονται οι πληροφορίες και μπορεί να πραγματοποιηθεί σύγκριση μεταξύ καταστημάτων περιοχών, χωρών κλπ.

Μερικά χαρακτηριστικά χρήσιμα με τα οποία μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας σε δίκτυα καταστημάτων είναι και τα παρακάτω:

  Κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης και ελέγχου ενέργειας

  Αυξημένη λειτουργική  αποτελεσματικότητα από την αξιοποίηση ενοποιημένων πληροφοριών

  Σύγκριση καταστημάτων/περιοχών κ.α. και μέτρηση  σημαντικών δεικτών απόδοσης

  Ανίχνευση υπερβολικής κατανάλωσης και ειδοποιήσεις διαχειριστών

  Αξιοποίηση δεικτών απόδοσης πχ κατανάλωση σε σχέση με τον αριθμό πελατών, κατανάλωση σε σχέση με τον τζίρο κλπ.

  Διαφορετικά δικαιώματα χρηστών, ανάλογα  με ρόλο, αρμοδιότητα, περιοχή, project

  Κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο, άτομο, βαθμό θερμοκρασίας κλπ

  Καταμερισμός κόστους ανά τμήμα