ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Εκείνοι που είναι επιφορτισμένοι με την εποπτεία  του κόστους της ενέργειας για τα πανεπιστήμια, νοσοκομεία, σχολεία, δημοτικά κέντρα, κυβερνητικά κτίρια και άλλα δημόσια ιδρύματα, λαμβάνουν κάθε μήνα υπέρογκους λογαριασμούς και  αντιμετωπίζουν συχνά περιορισμούς του προϋπολογισμού και καθυστέρηση στην έγκριση αντικατάστασης εξοπλισμού ή αναβάθμισης του κτιρίου.

Η ΛΥΣΗ

Η πλατφόρμα DEXCell Energy Manager, έχει σχεδιαστεί για να διαχειρίζεται τεράστιους όγκους δεδομένων που προέρχονται από χιλιάδες μετρητές που βρίσκονται διάσπαρτοι σε κάθε κτίριο και καταμετρούν κάθε μορφή ενέργειας που καταναλώνεται. Η web-based πλατφόρμα DEXCell Energy Manager συγκεντρώνει και ενοποιεί τα στοιχεία σε μια μόνο οθόνη παρέχοντας πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο (real-time).

Τα προηγμένα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων βοηθούν στον εντοπισμό υπερβάσεων στην χρήση του φωτισμού, άσκοπη και αναίτια χρήση του κλιματισμού, αναποτελεσματικότητα ή δυσλειτουργία συστημάτων και συσκευών και πλήθος άλλων περιπτώσεων που αποτελούν ευκαιρίες εξοικονόμησης ενέργειας.

Μερικά χαρακτηριστικά χρήσιμα με τα οποία μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια είναι και τα παρακάτω:

  Πολλαπλές απεικονίσεις των συγκεντρωτικών στοιχείων προσαρμοσμένες σε κάθε χρήστη.

  Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση σημαντικών δεικτών απόδοσης (key performance indicators) για ένα ή περισσότερα κτίρια ταυτοχρόνως.

  Σύγκριση απόδοσης διαφορετικών κτιρίων ή συστημάτων.

  Κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης και ελέγχου ενέργειας.

  Σύγκριση κατανάλωσης με βάση δείκτες, kWh/εργαζόμενο/τετραγωνικό μέτρο.

  Ανίχνευση υπερβολικής κατανάλωσης και ειδοποιήσεις διαχειριστών.

  Διαφορετικά δικαιώματα χρηστών, ανάλογα  με ρόλο, αρμοδιότητα, περιοχή, κτίριο.

  Κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο, άτομο, βαθμό θερμοκρασίας κλπ.

  Αυξημένη λειτουργική  αποτελεσματικότητα από την αξιοποίηση ενοποιημένων πληροφοριών.

  Παρακολούθηση ηλεκτρικού, νερού, πετρελαίου, αερίου.