Ζητήστε Παρουσίαση

Η PIGREEN πραγματοποιεί εξατομικευμένες παρουσιάσεις των λύσεων, των υπηρεσιών και ωφελειών, είτε στις εγκαταστάσεις των πελατών, είτε από απομακρυσμένα μέσω διαδικτύου, αξιοποιώντας  σύγχρονα  σύγχρονη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης.

Επίσης παρέχει διαδικτυακά σεμινάρια με στόχο την ευρεία διάδοση των τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας PIGREEN.

Αν θέλετε άμεσα μια παρουσίαση, στείλτε  μας email στην διεύθυνση: info@pigreen.gr και εξειδικευμένος μηχανικός πωλήσεων θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας.